Pavel Černý - varhaník, pedagog a organolog

Hudba
Zazní dílo J. D. Zelenky, A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka a dalších.
Termíny