Rechnitz - Anděl zkázy

Divadlo
Jedné březnové noci roku 1945 uspořádala hraběnka Margit von Batthyány na svém zámku v Rechnitz na rakousko-maďarské hranici oslavu. Zúčastnili se jí důstojníci SS, gestapa a tamější kolaboranti. Kolem půlnoci bylo 200 Židů, kteří byli v místě na nucených pracích, z rozmaru zastřeleno. Vrahové poté uprchli do zahraničí, zámek lehl popelem, až se k němu dostala postupující Rudá armáda. Po válce svědci masakru zmizeli, potrestání pachatelů se ztratilo v nedohlednu. 200 mrtvol nebylo dodnes exhumováno. Jelineková opouští historickou věrohodnost a inspiruje se motivy z filmu Luise Buñuela Anděl zkázy – nikdo prostor zločinu neopustí, zjevují se tu různé postavy a jako svědci referují o událostech z různých úhlů pohledu, navzájem si odporují, snaží se zachytit slovy nezachytitelný zrůdný čin, krouží kolem něj. Vzniká tak hutný a otřesný obraz tehdejších událostí - na jednu stranu je rozostřený, na druhou hlodá provokativními otázkami.
Termíny