Na dotek

Výstava
Fotografie a texty MgA. Pavlíny Gutové - malé erotické básně a letmé deníky.
Termíny