Milan Fara - Vteřiny baletu

Výstava
Autor se věnuje fotografování baletu a jeho prostředí po řadu let a snaží se s určitou stylizací obrazu tlumočit estetickou a citovou výpověď choreografického rukopisu.
Termíny