Jozef Baraniec – Cesta k pramenu rieky života

Výstava
Kresby Jozefa Baraniece naplňují arteterapeutickou – experimentální složku výstavního konceptu galerie Katakomby. Sám autor o tvorbě říká: „Umenie je ako nikdy nekončiaca cesta k pramenu rieky života.“ Tato myšlenka se také stala hlavním mottem brněnské výstavy. Autor pochází a žije na Slovensku a Českou republiku často navštěvuje, neboť se zde účastní kurzů alternativní medicíny a duchovního rozvoje.
Termíny