Erwin Müller

Výstava
Erwin Müller, dnes zapomenutý malíř z Liberce, bude představen výjimečným konvolutem dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20. století ze sbírek OGL a soukromí, s hlavním tématem městského a venkovského života na pomezí sociálního civilismu a ruralismu.
Termíny