Všech šest pohromadě!

Výstava
Průřez prací studentů šesti uměleckých oborů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově.
Termíny