Výstava Otmarovo oko

Výstava
Výstavní prostory Regionálního muzea budou behěm měsíce září patřit fotografickým výstavám. Jako první se na počátku září divákům otevře tradiční přehlídka oceněných prací fotografické soutěže studentů Gymnázia Vysoké Mýto s názvem Otmarovo oko. Témata letošního ročníku soutěže byla inspirována stým výročím vypuknutí první světové války. Myšlenky na hrdinství vojáků bojujících na obou stranách konfliktu vedly studenty k volbě témat Domov, Boj, Tradice a Cizí kraj.
Termíny