Jaroslav Tomiczek

Výstava
Absolvoval střední školu v oboru brusič skla a dále pokračoval za třineckého pobytu studiem kresby u Dáši Lasotové, poté malby a grafiky u Stanislava Krause. Často se Jaroslava Tomiczka lidé ptají, co mu tvorba přináší a zda se vůbec vyplácí. Autor odpovídá: ,,Pokud mne neživí, mohu s ní naložit dle svého. Ale jiná věc nastává v tom případě, kdy sám autor je schopen svou tvorbou zaujmout natolik, že je soběstačný a nic mu nebrání v uspokojování duševních potřeb, svých i diváka.'' Současná tvorba umělce Tomiczka se opírá o malbu, grafiku a sklo.
Termíny