Jan Daňhel - Vyvolávaní ustalování

Výstava
Při pohledu na Daňhelovy fotografické obrazy bloudíme venkovním prostorem, křovím, loužemi, jezery, blátem nebo míjíme vnější objekty a svůj zrak přitom bezděčně zavěšujeme na hodinách, lustru či na noční tříkolce, JSME UVNITŘ. Cyklus VYVOLÁVÁNÍ USTALOVÁNÍ nás bezesporu zavádí do duševní experimentální dílny autora, který skrze fotografii prozkoumává povahu svého básnického vidu a zve nás k podobné mentální operaci. Fotografie Jana Daňhela zaznamenávají jisté zanícené bádání NA RUBU IMAGINACE. Nijak zvlášť neoslňují, nejiskří, téměř nic neříkají, nevyjevují, nenaznačují. Naopak, je v nich s badatelskou důsledností zachycena ta tvůrčí potencialita, již nalézáme ve VŠEDNOSTI dětského projevu, hry a bloumání. Nestojíme před gejzíry imaginace ani před fascinující významu plností náhodných setkání při toulkách krajinou nebo městem. Daňhel se pohybuje na jejich rubu, táhne nás přes samý okraj imaginativního obrazu na jeho zadní stranu. To už není prostor, v němž se jaksi samozřejmě rodí obrazy a významy a který nazýváme imaginací in statu nascendi.
Termíny