Kutnohorský varhanní festival

Volný čas, Hudba

4. ročník - Kutnohorský varhanní festival 2014

Festival zprostředkuje posluchačům nevšední kulturní zážitek při poslechu kutnohorských varhan v prostorách nejkrásnějších církevních památek stříbrného města.

 

Místo: Arciděkanský chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře, Chrám sv. Barbory

 

Ceny vstupenek:

čtyřvstupenka za 444,- Kč (na všechny 4 koncerty) 

vstupné na koncerty 12.,13.,19. 9. 2014 za 180,- Kč 

vstupné na koncert 20. 9. 2014 za 120,- Kč 

Účinkují

Učinkující: 12. září - Marek Vrábel (Arciděkanský chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře) 13. září - Michal Bártek (Arciděkanský chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře) 19. září - Luboš Ihring (Arciděkanský chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře) 20. září - Varhaníci ocenění v soutěži Organum regium (Chrám sv. Barbory)

Termíny