Dvořákovy narozeniny mezi lokomotivami

Hudba
Národní technické muzeum ve spolupráci s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy v Praze uvede koncert z díla Antonína Dvořáka. U příležitosti výročí mistrova narození zazní Mše D-dur „Lužanská“ a kompletní Biblické písně ve verzi pro sbor a orchestr. Večer se uskuteční v prostředí netradičním pro koncerty vážné hudby, ale v prostředí blízkém pro Antonína Dvořáka, který obdivoval lokomotivy a další vynálezy, v dopravní hale Národního technického muzea.
Termíny