Science Café – O výzkumu blesků

Volný čas
Hlavní host: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Termíny