Básník loutny z Jindřichova hradce

Hudba
Účinkuje soubor Societas Musicalis: Tereza Růžičková – soprán, Lucie Vocelová – zobcové flétny, Vojtěch Jakl a Monika Jägerová – housle, Lucie Libichová – fagot, Alena Maršíková – varhany a cembalo Program: A. Michna z Otradovic, D. G. Speer, H. I. F. Biber, J. Pachelbel, G. Frescobaldi
Termíny