Za kuhnohorskými výtečníky

Výstava
150. výročí narození Josefa Brauna a 200. výročí narození MUDr. Františka Stáněho. V roce 2014 si připomenínáme narození dvou významných kutnohorských osobností. Učitele a spisovatele – Josefa Brauna, který se narodil v Kutné Hoře 11. července 1864. Byl autorem řady článků v různých časopisech a napsal celou řadu historických povídek – Kutnohorský kat (1882), Čtvero obrázků starohorských (1886), Vácslav Beneš-Třebízský (1890) a další. Druhou osobností, kterou výstava představí, bude MUDr. František Stáně (21. 8. 1814 - 4. 5. 1897), který se v Kutné Hoře usadil v roce 1841. Stal se hornickým lékařem. Spolu s dr. Štětkou se zasloužil o zřízení nemocnice a stal se jejím ředitelem. Spolu s P. Karlem Vorlíčkem organizoval sbírku na opravu morového sloupu. V čele sboru Vocel se podílel na restaurování chrámu sv. Barbory. Za jeho zásluhy mu byl udělen Zlatý záslužný kříž s korunou (1866) a rytířský stupeň Řádu Františka Josefa (1874).
Termíny