Daniela Messiereurová - Obrazy

Výstava
Výstava olejomaleb pražské malířky MgA. Daniely Messiereurové. Její tvorba tematicky vychází jednak z intelektuálních prožitků studované literatury, výtvarně zpracovává některé myšlenky Elliadeho, a zejména Starého a Nového zákona, když předtím ve studentských letech prošla obdobím vnitřního konfliktu mezi ateizmem a vírou, aby nakonec přijala své křesťanství jako svou životní konstantu. Oslovuje ji ranně křesťanská symbolika, obdivuje architektonické tvarosloví středověkých chrámů, fascinuje ji mysticismus a exaltovaná duchovnost, která dala vzniknout nejkrásnějším katedrálám. Nejen konkrétní detaily sakrálních staveb jako jsou např. chrliče, k nimž se vrací v nesčetných reminiscencích, ale také elementární stavební prvek - kámen, stává se pro Danielu dlouhodobou inspirací. Z přírody bere si pak náměty zejména do svých posledních prací, kde zřetelně krystalizuje její fascinace světlem, s níž se setkáváme téměř od samých počátků její tvorby. Přeneseně lze zde s určitostí hovořit o světle jako fenoménu křesťanské víry, poukazu na Krista jako personifikace lásky, pokory a dobra. Formálně vychází z klasické akademické malby, zpracovává odkaz starých mistrů ovlivněných antikou.
Termíny