Poutní obrázky z depozitáře příborského muzea

Výstava
Výstava z příborských sbírek uspořádána mimořádně k příborské Mariánské pouti.
Termíny