Romantické housle

Hudba
Na housle hraje Julie Svěcená, na klavír Václav Mácha. Program: J. S. Bach, Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák, John Williams, Nicolo Paganini, Bedřich Smetana.
Termíny