Klavírní recitál Andrey Vavrušové

Hudba
Uslyšíte skladby známých velikánů, například J. Haydna, R. Schumanna, J. Brahmse, K. Slavického a též nahlédnete do díla již méně známého slovenského skladatele J. N. Hummela.
Termíny