SLET BUBENÍKŮ

Volný čas
Od pouští Rudého moře, přes Dunaj až k Vltavě - to je 13. ročník Sletu bubeníků All Star bubenický tým tvoří opět špičkoví hudebníci tří kontinentů: Pavel Fajt, Pavel Koudelka, Miloš Vacík, Ephraim Goldin, Alex Bershadsky, Tomáš Reindl, Liron Meyuhas. Profily umělců najdete na sletbubeniku.cz

Termíny