Škola lidových tanců

Volný čas
Škola lidových tanců má v Kunovicích již svou tradici. Pořádá se každým rokem a každoročně se na výuku tanců i verbuňku sjíždí lidé ze širokého okolí. Pořadatelé vidí velký zájem ze strany návštěvníků, proto chtějí dále přispívat k tomu, aby veřejnost mající zájem o lidovou kulturu všech oblastí Slovácka od Kopanic až po Podluží uměla tance v té podobě, v níž existovaly v dřívějších dobách. Škola lidových tanců začíná každoročně na sklonku léta a jejím vyvrcholením jsou Hody s právem. Projekt přispívá a dále bude přispívat k rozvoji místní kultury. Je v plánu v dalších ročnících Školy lidových tanců pokračovat a vychovat tak z mladých účastníků verbíře, kteří budou reprezentovat oblast Slovácka v tomto lidovém umění a šířit jej mezi další generace.

Termíny