Sochařské sympozium

Volný čas
Po celý týden budete moci umělce vidět při práci, v nedělí 14.9. proběhne prezentace výsledných děl.

Termíny