Velká válka ve fotografiích

Volný čas
Výstava vznikla při příležitosti 100. výročí zahájení 1. Světové války, přičemž si primárně neklade za cíl detailně mapovat historické události daného období. Prostřednictvím fotografií, které se zachovali v pozůstalosti dvou místních legionářů Bohumila Němečka a Františka Rajeckého, se však snaží o možnost nahlédnout na tehdejší situaci individuálním pohledem fotografa. Ve většině případů je tím fotografem František Evjak, jehož snímky coby frontového fotografa rakousko-uherského 3. pěšího pluku, se zachovaly v obou z uvedených pozůstalostí. Naskýtá se nám tak příležitost nahlédnout do dění na válečné frontě z bezprostřední blízkosti.

Termíny