Prezentace práce Mistrů tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

Volný čas
Slavnostní vernisáží byla v neděli 24. 8. 2014 otevřena výstava Mistři tradiční ruko-dělné výroby Jihomoravského kraje instalovaná ve dvou výstavních sálech Vlastivědného muzea v Kyjově. Vernisáže se zúčastnila radní pro kulturu Jihomoravského kraje paní Bohumila Beranová a vedoucí odboru kultury a památkové péče paní JUDr. Hana Holušová, které při této příležitosti předaly oceněným mistrům bronzovou medaili z dílny akademického sochaře Miroslava Kovaříka z Ratíškovic. Součástí prezentace tvorby oceněných mistrů bude dne 11. září 2014 od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hodin workshop na nádvoří nové přístavby muzea, v rámci kterého si budou moci návštěvníci mimo jiné sami vyzkoušet některé pracovní postupy. Na akci se představí: Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského za rok 2012 Růžena Kozumplíková z Blatnice pod svatým Antonínkem oceněná za pletení z orobince Bohumil Šikula z Kyjova, bednář Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského za rok 2013 Dagmar Čechová z Veselí nad Moravou oceněná za perník z formy Alexandra Kaňovská z Dubňan oceněná za lidovou majoliku Miroslav Urban z Malé Vrbky, tkadlec Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského za rok 2014 Věra Šmídová z Veselí nad Moravou, oceněná za výřezovou výšivku Iva Novotná z Hodonína oceněná za zpracování ovčí vlny Marie Čiháková z Blatnice pod svatým Antonínkem oceněná za blatnické kraslice

Termíny