Den otevřených dveří LETu

Volný čas
Exkurze výrobními prostory společnosti Aircraft Industries pod vedením zkušených pracovníků budou zahájeny každých 15 minut od 9:00 do 14:00 na recepci společnosti.

Termíny