1. SVĚTOVÁ VÁLKA VE SDĚLENÍ ZŘÍZENECTVU FIRMY T. & A. BAŤA Z ROKU 1918

Volný čas
Válečné informace prostřednictvím Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa z roku 1918 z digitální knihovny Krajské knihovny F. Bartoše. Výstava ke 100. výročí od vypuknutí 1. světové války.

Termíny