MÍSTO VĚDCE GENERÁLEM

Volný čas
Přednáška Mgr. Jiřího Šrámka, Ph.D. ze Státního okresního archivu Zlín v rámci cyklu Rozumíme historii?! zaměřená tentokrát na 1. světovou válku a osobnosti z našeho regionu. Generály, kteří se po válce vrátili domů a zůstali sloužit v nové československé armádě.

Termíny