Camerata Cremsiriensis

Volný čas
Koncert komorního orchestru a jeho sólistů. V atraktivním programu zazní skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C Saint-Saense, B Martinů a S. Barbera

Termíny