VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Volný čas
Více jak sto fotografií bude k vidění v kulturním institutu Alternativa. Na dvou výstavách představí zlínský fotoklub Okamžiky přehlídku nejzajímavějších prací z Českobudějovického mapovému okruhu a kolekci fotografií s názvem Inkognito.

Termíny