Praktická psychologie

Kurzy, vzdělání, konference

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:

• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii • Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga • Vědomí, nevědomí a pozornost • Jak dosáhnout emocionální stability  • Jak rozvinout empatii • Jak pracovat se strachem • Techniky zlepšování paměti • Svět mysli a myšlení • Práce s představami a pozitivní přístup k životu • Sebedůvěra

Komu je kurz určen:

• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:

• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet • Jak zlepšit schopnost soustředění • Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně  • Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu • Jak překonat strach a špatnou náladu • Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink • Jak při komunikaci správě volit slova • Druhy imaginace • Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Rozsah kurzu:

•  8 výukových hodin - 4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut

Úterý, 7. ledna 2020 18:00
Kurz proběhne v úterý 7., 14., 21. a 28. ledna od 18 h

Termíny