Jaká tragedie osudu

Výstava
Výstava ku stému výročí rozšíření I. světové války se koná od vysocké poutní neděle 3. 8. 2014 do pátku 12. 12. 2014, na který vychází sté výročí popravy starodružiníka Josefa Müllera, vysockého rodáka. Na výstavě jsou ukázány rozmanité památky ze sbírek muzea i zapůjčené z rodin původem z Vysocka. Na "Vysočtě" se totiž, jako mnohde jinde, narodili mnozí mužové, kteří sloužili u různých zbraní, ať u dragounů, u námořnictva, u pěších, či u ženijních jednotek, a na různých válečných frontách i stranách. Ze zázemí pochází k naznačení hospodářských obtíží doby kupříkladu ruční mlýn na obilí z téže války, který zhotovil a muzeu daroval truhlář Josef Špika z Vysokého nad Jizerou čp. 17. Malá výstavní síň u pohyblivého betléma, který byl shodou okolností též roku 1914 rozčtvrcen mezi potomky svého tvůrce Jana Metelky "Kovárnického", nestačila, takže některé odkazy na onu světovou válku, zvláště z korespondence, se nacházejí i jinde v rámci stálé muzejní expozice, přesto mnoho materiálů čeká na případné vystavení v dalších letech.
Termíny