Koncert velkých Čechů

Hudba
V rolích Josefa Mánesa, Bedřicha Smetany, Klementiny Kalašové, Františka Ondříčka, Růženy a Františky Švagrovských a Martina Kalaše vystoupí Miroslav Divina, Jitka Čechová, Jana Štěrbová, Jakub Hejhal, Eliška a Anežka Hejhalovy a Ondřej Krajník.
Termíny