Oldřich Navrátil, Dana Batulková, Arnošt Goldflam, Martin Pechlát

Volný čas
Známí herci za doprovodu Tomáše Hubky.
Termíny