Jan Knap

Výstava

Malíř, kreslíř, ilustrátor a grafik Jan Knap se narodil v roce 1949 v Chrudimi.
Od roku 1968 studoval stavební fakultu VUT v Praze. V roce 1969 emigroval do Brazílie a následně do Německé spolkové republiky. V letech 1971 až 1972 studoval u slavného abstraktního malíře Gerharda Richtera na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu.
V letech 1972 až 1982 žil a pracoval v New Yorku.
Když v roce 1979 spoluzaložil s Milanem Kuncem a Peterem Angermannem v Düsseldorfu skupinu Normal, znamenala její činnost podstatný příspěvek pro právě se formující vlnu postmoderního malířství v Německu.
V letech 1982 až 1984 studoval teologii v Římě.
Od roku 1984 do roku 1989 žil a pracoval v Kolíně nad Rýnem a poté do roku 1992 v italské Modeně.
Od roku 1992 žije a pracuje v České republice.

Ve svém životě si Jan Knap vyzkoušel mnoho profesí, krátký čas sloužil v americké armádě, pracoval jako ilustrátor, čistič oken, číšník... 
Od roku 1980 vystavuje v Evropě i v Americe.
Jan Knap po svém působení v Německu, Spojených státech a v Itálii se v 90. letech 20. století vrátil do kulturního klimatu Čech a přinesl neobvyklý a harmonický způsob malby figurálních scén sakrálního rázu.

Jan Knap je nejvýznamnějším představitelem moderního sakrálního umění. Jeho plátna na pozorovatele působí neuvěřitelnou zbožností a pokorou, které jsou také charakteristické pro samotného malíře. Všechny jeho obrazy vypráví nějaký příběh, jsou plné klidu, světla a čistoty. Náměty jeho děl často souvisí s biblickou tématikou, kterou ale zprostředkovává moderním způsobem.

Jan Knap s Galerií Caesar spolupracuje od své první v olomoucké výstavy v roce 1994.

Současná výstava představí premiérově nejnovější obrazy a rovněž velkoformátová plátna.

Termíny