Karneval na dvoře vévodském

Volný čas
Férie z časů na samém konci 18. století. Rozmarný i vážný pohled do života ratibořického a náchodského panstva v době na sklonku „galantní doby“ krinolín a napudrovaných paruk. V romantické kulise večerního zámku ožijí známé postavy Petra Birona vévody Kuronského, jeho krásné manželky Dorothey, záletného pana Arnoldiho, vévodských dvořanů a všetečného služebnictva. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci se souborem Campanello z třeboňského zámku.
Termíny