Zlaté husle a sólisté

Hudba
50 členný cimbálový orchestr.
Termíny