Františkánské nebe

Výstava
Připomínka 400. výročí vzniku renesanční výmalby kostela kada ňských františkánů, informace k zobrazených figurálním a heraldickým motivům, výklad k okolnostem zrodu díla a jeho probíhajícímu restaurování.
Termíny