Dny evropského dědictví v Kašperských Horách

Volný čas, Pro děti, Turistika

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se památky otevřou ve dnech od 6. do 14. září. Cílem EHD je posílit historické povědomí a zároveň jde o významnou kulturně poznávací společenskou akci. A v tomto smyslu mají v letošním roce samozřejmě i Kašperské Hory, coby město s bohatou historií a množstvím kulturních památek a akcí, co nabídnout.

 

Unikátně se letos formou komentovaných prohlídek otevřou všechny místní kostely.  V kostele sv. Markéty, gotické trojlodní bazilice z druhé poloviny 14. století, budou ve dnech 6. - 12. září a 14. září vždy v 15.00 hodin probíhat speciální audioprohlídky, které posluchačům nastíní nejen historii kostela, ale i města. Vstupné je dobrovolné. V sobotu 13. září ve 14.00 hodin vás stejným kostelem provede věhlasný šumavský historik PhDr. Vladimír Horpeniak. Součástí jeho komentované prohlídky bude rovněž ukázka vzácných artefaktů z farního depozitáře, které obvykle nejsou k vidění. Doporučené vstupné je 50 Kč.

 

I nejmladší z místních kostelů, poutní kostel Panny Marie Sněžné z druhé poloviny 19. století, vystavěný v novorománském stylu, nabídne komentované prohlídky. S příběhem tohoto jinak běžně nepřístupného kostela se budete moci seznámit ve dnech 6. - 14. září vždy v 15.00 hodin. Doporučené vstupné je 30 Kč.

 

Třetím a zároveň posledním kostelem, který otevře své brány návštěvníkům, je kostel sv. Mikuláše s kaplí sv. Anny. Obě stavby jsou součástí překrásného až mystického starého hřbitova, na jehož místě se původně usídlili horníci a započala se tak historie Kašperských Hor. Kostel pochází z první poloviny 14. století a je tedy nejen nejstarším kostelem, ale zároveň nejstarší stavbou na území Kašperských Hor.  Na komentované prohlídky se můžete vydat 6. - 14. září ve 13.30 hodin. Vstupné je 30 Kč.

 

Dalším běžně nepřístupným objektem je radniční podzemí. To představuje nejen ojedinělý prostor, ale velikou raritou je, že zároveň slouží jako zimoviště netopýrům. Z toho důvodu je tento prostor přístupný opravdu jen výjimečně.  Ve dnech EHD bude podzemí přístupné každý den od 6. do 14 září. V pracovních dnech sem můžete zavítat v časech 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, o víkendech pak od 9.00 do 15.00 hodin. Vstupné je zdarma.

Pokud byste se chtěli dostat do radničního podzemí a zároveň od zkušeného průvodce dozvědět něco blíže o historii zlatonosného města, navštívit kostel sv. Markéty nebo se podívat do unikátní jeskyně přímo na náměstí, pak jsou právě pro vás určeny komentované prohlídky města. Prohlídky se budou konat ve dnech 7., 12. a 14. září od 10.30 hodin a 13. září od 10.00 hodin. V době EHD je vstupné snížené na 40 Kč.

 

Neodmyslitelnou dominantou místního kraje je hrad Kašperk. A i ten se ve dnech EHD zapojí s originálním programem. Co víc si přát, než že vás provede po hradě jeho samotný pán? Od kastelána se dozvíte mimo jiné to, jak se uchovává dědictví minulosti nejvýše položeného královského hradu v Čechách, hradu založeného císařem Karlem IV. Na netradiční prohlídku můžete vyrazit 6. a 7. září. Začátek je vždy v 11.00 hodin. Vstupné je zdarma.

Během zmíněného víkendu na vás navíc čeká obměněná prohlídka Stavba hradu, která ožije v úplně jiném duchu, než jak jste zvyklí. A pokud na hrad vyrazíte se svými ratolestmi, čeká je speciální program pro děti na hradním nádvoří, včetně interaktivních dětských prohlídek.

 

Jelikož EHD představuje návrat ke kořenům, k dobám dávno minulým, budou součástí programu i městské slavnosti, tradičně nazvané Šumavské Kašperské Hory. Oslavy se uskuteční ve dnech 12. - 14. září. A letos se ponesou v duchu konce monarchie a začátku 1. světové války. Hlavní program vypukne v sobotu 13. září. Centrem dění bude náměstí, které zaplní stánky řemeslníků a farmářů. Dobovou atmosféru dokreslí zvuk flašinetu, ale navodí ji i výstava historické hasičské techniky. Během dne dojde dokonce i na dobovou módní přehlídku vojenských uniforem, na vyhlášení mobilizace a loučení se s rukujícími vojáky na frontu.  Z programu se můžete těšit kupříkladu na nefalšované vepřové hody, dobové písničky, karbanický turnaj, soutěž v pojídání jitrnic. Nejen nejmenší pak zabaví dětská scéna u kina, kde budou dětská divadla, hudební vystoupení, soutěže a tvořivé dílny. Na hlavní scéně se v sobotu vystřídají například kapely Švejk Band, Volkstanzgruppen hudební skupina z partnerského města Grafenau, bubenická show Wild Sticks, sušická kapela Jame4U, o velkolepé finále se postará známá česká kapela Nebe.

Termíny