Podíl marginalizovaných skupin na rozhodování

Volný čas
Diskuse o míře otevřenosti současné (české) společnosti za účasti Karla Janečka, matematika, mecenáše a bojovníka proti korupci.
Termíny