Jiří Matějů – 1,618 emotionality.

Výstava

Jiří Matějů
Narozen roku 1960 ve Šternberku, žije a pracuje v Praze.

Jedním z výrazných solitérů české umělecké scény je malíř Jiří Matějů.
Autor studoval na ČVUT (1980–1982) a absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (1988–1994; prof. Bedřich Dlouhý, prof. Miloš Šejn).
V letech 1995–97 působil jako odborný asistent Bedřicha Dlouhého a později Miloše Šejna.
V roce 2004 stipendijně pobýval v Pollock-Krasner Foundation, New York, USA.

Termíny