Hradozámecká noc

Volný čas
Večerní prohlídky s doprovodným programem ve stylu baroka. Již od 19:00 bude otevřeno nádvoří hradu, kde se bude během večera konat malý barokní koncert. Od 19:30 pak budou v patnáctiminutových intervalech probíhat prohlídky hradu, na kterých Vás provede sama dědička šternberského panství, Anna Marie Amabilie ze Sternberga. Ta se právě provdala za Jana Maxmiliána, hraběte z Goetzenu a přijímá večerní návštěvy na svém rodném hradě. Provede Vás barokními interiéry, které do středověkého hradu zasadil její děd Václav Jiří ze Sternberga, seznámí Vás se svými význačnými příbuznými a předky a povypráví o svém životě na počátku 18. století.
Termíny