Lidičtí muži v boji za svobodu

Výstava
V letošním roce si celý svět připomíná 100. výročí vypuknutí I. světové války, tak i nelehkými osudy ve dvacátém století. Právě k 100. výročí započetí I. světové války, se Památník Lidice rozhodl připravit výstavu „Lidičtí muži v boji za svobodu“, která si klade za cíl seznámit veřejnost s dosud neprávem opomíjenou kapitolou historie Lidic. Jen hrstka zasvěcených totiž ví, že se lidičtí zapojili do boje za svobodu Československa v obou světových válkách a vlast byli připraveni bránit i v osudném osmatřicátém roce. Již v letech první světové války vstoupilo hned šest mužů z Lidic do řad čs. legií a na frontách v Rusku (František Maštalíř, Josef Šebek, Karel Podzemský, Josef Šroubek a Josef Koutný) a Itálii (Antonín Spal) bojovalo za naše osvobození a nezávislost. Autorem výstavy je přední historik novodobých dějin plk. PhDr. Eduard Stehlík.
Termíny