Sto let "Bílého domu" v Rakovníku

Výstava
Výstava byla připravena ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praha a Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník.
Termíny