Pankrác I. a II. - poznávací vycházka

Volný čas, Turistika, Kurzy, vzdělání, konference

Divadlo Kámen a Pražské domy si Vás dovolují pozvat na vycházku:

Umělecká díla na sídlištích Pankrác I a Pankrác II

Navazujeme na předchozí vycházky po sídlištích Ďáblice a Invalidovna a míříme na další pražská sídliště z konce šedesátých let! Seznámíte se s řadou známých i méně známých autorů a jejich realizacemi.

Vycházka začne u výstupu ze stanice metra Pražského povstání, směr Kavčí hory. Po krátkém úvodu do problematiky osazování uměleckých děl ve veřejném prostoru v období minulého režimu a o historii sídliště budeme pokračovat k jednotlivým dílům. Vycházka bude ukončena na stanici metra Pankrác.

Provází Ondřej Surový.

sobota 12. října 2019 od 14 h
sraz u výstupu z metra Pražského povstání
vstupné 50 Kč
https://goout.net/cs/jine-akce/pankrac-i-a-ii/obxse/+ardun/

Účinkují

Ondřej Surový

Termíny