PROVODÍNSKÁ ŠTRAPANDA

Turistika
Pořadatel:Tenisový klub
Ročník:39
Loňský počet účastníků:750
Začátek:13.06. 2015  Čas: 8,00-12,30  Místo: Provodín
Konec:13.06. 2015  Čas: 18,00  Místo: Provodín
Termíny