JEDNODUCHÁ CVIČENÍ PRO ROZVOJ TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ

Kurzy, vzdělání, konference

Praktický seminář je zaměřen na jednoduchá cvičení, při kterých dochází k propojení mozkových hemisfér. Dozvíte se, jak fungují a proč je přínosné propojování pravé a levé mozkové hemisféry. Dále budete seznámeni s principy a možnostmi, jakými se dají mozkové hemisféry propojit.

V praktické části semináře projdete několika jednoduchými cvičeními zaměřenými na propojení mozkových hemisfér z oblasti pohybových cvičení, kreslení, malování a rytmických a dechových cvičení s cílem zažít si je, abyste je mohli následně uplatnit ve svém osobním či profesním životě.

Pokud pracujete s dětmi či jinými skupinami lidí, můžete získané informace a cvičení snadno vnést do práce s nimi.

Přihlaste se prosím nejpozději dva dny předem na tel. 777 651 653.

Seminář je akreditován MŠMT (na vyžádání je možné udělat seminář pro školu v jejích prostorách – 5 vyučovacích hodin).

 

 ·  Kdo: skupina maximálně 12 účastníků

 

·  Kdy: 18.9.2014 v čase 16.00-20.00 hodin

 

·  Cena: 1000 Kč

 

·  Lektorka: Mgr. Karla Šakti Morawski

 

·  Informace: Mgr. Karla Šakti Morawski, tel. 777651653  

    email: karla.sakti.morawski@autentico.cz, www.autentico.cz

 

Kontakty

www.autentico.cz

Termíny