Floristický kroužek pro děti

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference
Floristické kroužky pro děti

Tento kroužek Floristiky pro děti je složen jak z teoretických, tak praktických hodin. Děti se naučí základní postupy při vazbě kytic, tvorby květinových aranží apod. Dozvědí se, jak pečovat o řezané květiny, odkud se k nám dovážejí a jak se pěstují. Budeme si povídat také o pokojových rostlinách a péči o ně a to jak teoreticky, tak i prakticky. V teoretických hodinách se seznámí s názvoslovím květin a se základy estetiky, zaměříme se také na tzv. květomluvu a příležitosti, ke kterým se různé květiny darují atd. V kroužku děti pracují jak s dodaným květinovým materiálem z Holandské burzy, tak se sezónními plodinami, které si částečně i samy donesou.

Kroužek je vhodný pro školní děti a bude se bude konat jednou týdně 60 minut, střídají se teorietické a praktické hodiny. S menšími sourozenci může doprovod počkat v našem hracím koutku. Pokud máte zájem kontaktujte nás, prosím na 777 112 115 nebo pište na rosmarino@rosmarino. Den a hodina kroužku bude stanoven podle zájmu rodičů. Začíná se v polovině září a končí na konci ledna. Maximálně 8 dětí ve skupině!

Cena 3 500,- Kč/pololetí, nabízíme 10% sourozeneckou slevu.

Termíny