Milada Plavčić Lipčíková: Zákulisí baletu

Výstava
Výstava obrazů.
Termíny