Anna Křenková: Cesta světem

Výstava
Malby a kresby Anny Křenkové, která dlouhodobě trpí duševním onemocněním.
Termíny