Valašsko

Výstava
Výstava kreseb pana Stanislava Šajtara. Autor se snaží ve svých kresbách zachytit krásu architektury starého Moravského Valašska. Nehledí ani tak na výtvarný aspekt obrazů, ale spíš na dosud živou mizející současnost. Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti.
Termíny